Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018-10-12

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018-10-12

12 października w ZSS w Jarocinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gala rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski. Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrał dyrektor Grzegorz Maćkowiak, składając całemu personelowi życzenia i gratulacje.

W dalszej części spotkania nowo przyjęci uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Dyrektora na uczniów naszej szkoły. Kolejnym punktem była część artystyczna dedykowana wszystkim pracownikom placówki. Na zakończenie uroczystości dyrektor Grzegorz Maćkowiak wręczył nagrody i złożył podziękowania całemu personelowi za dotychczasową pracę i działalność.