Akcja Żonkile/No to racism

Akcja Żonkile/No to racism

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

https://www.polin.pl/pl/zonkile

Nauczyciel zapoznał się z materiałami pt.” Antydyskryminacja”, przygotowanymi przez Sekretarza Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Na tej podstawie postanowiłem zorganizować w tym roku obchody „Akcji Żonkile” w nieco zmienionej formie. W dniach 25-26 kwietnia miała miejsce właściwa akcja w formie przygotowania papierowych żonkili a następnie ich wręczania społeczności szkolnej. Uczniowie otrzymali także przygotowane zakładki tematyczne do książek z datą Powstania w Getcie Warszawskim, wskazaniem, że obchodzimy jego 76. Rocznicę, krótką notatką historyczną oraz własnym imieniem i nazwiskiem- uczestnika akcji.

W dniach 6-8 maja przeprowadziłem warsztaty antydyskryminacyjne pt. „No to racism”, „Nein zum Rassismus”, kierując się kampanią organizowaną w tej tematyce przez UEFA. Warsztaty takie stają się koniecznością z powodu faktu nieustannego wzrostu poziomu agresji, nienawiści rasowej i nietolerancji pod różnymi postaciami, nie tylko na stadionach piłkarskich. Nasi uczniowie jako uczestnicy wielu zmagań sportowych, współpracujący w gronie osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, muszą sobie z tego zdawać sprawę.

Oprócz zagadnień związanych ze sportem: żydowskie kluby sportowe, mecz piłkarski Polska-Izrael, wykorzystano materiały z platformy learningapps, dotyczące antysemityzmu (https://learningapps.org/4247943 https://learningapps.org/2818215),

w postaci gry „Milionerzy”, omówiono kampanie przeciwko rasizmowi, organizowane przez różne kraje i użyto wymownych plakatów tych akcji : https://joemonster.org/art/24958,

Podsumowaniem pierwszego dnia warsztatów (6 maja) był niemieckojęzyczny film z polskimi napisami pt. „Schwarzfahrer”.

W drugim dniu warsztatów (7 maja) zajęcia rozpoczęły się od wykonania ćwiczeń przygotowanych w programie Paint: zburzyć mur nienawiści,
polegających na dobieraniu pojęć pozytywnych i negatywnych.  Następnie wykorzystałem materiały przygotowane przez Goethe-Institut Italien pt. „Anne Frank und der Holocaust” dotyczące powstania i przebiegu polityki eksterminacyjnej III Rzeszy. Na zakończenie drugiego dnia warsztatów wyświetliłem filmy o mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę, prezentujących zjawisko rasizmu korzystając ze strony: http://interkulturalni.pl/lekcje-tolerancji-380.html

Podsumowaniem zajęć tego dnia był quiz https://globalquiz.org/pl/test-wiedzy-zydzi/ wiedzy o Żydach i zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi na stronie: http://www.zydziwpolsce.edu.pl/ Uczniowie zainteresowali się komiksem pt:  „Poszukiwanie”. Dokonaliśmy zakupu tego komiksu i czasie kolejnych zajęć będziemy wykonywać przygotowane do niego ćwiczenia. Komiks prezentuje politykę antyżydowską Niemiec hitlerowskich oraz historie Żydówki Ester ukrywanej w czasie II wojny światowej.

W ostatnim dniu zajęć warsztatowych wykorzystaliśmy scenariusz zajęć „Nie daj się złapać w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje z 2014 roku o granicach wolności słowa, mowie nienawiści i tolerancji. Efektem zajęć było przygotowanie kilku haseł w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, skierowanych przeciwko rasizmowi.

Warsztaty zostały zorganizowane dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum.

Organizatorem zajęć był nauczyciel języka niemieckiego i informatyki Michał Kuropaczewski.