Aktualności

 • Szkolny konkurs ortograficzny

  Dnia 11 października 2010 r. odbył się w naszej szkole konkurs o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii. Ideą konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.

  czytaj dalej
 • Święto Pieczonego Ziemniaka

  Dnia 8 października 2010r. Drużyna Harcerska Wielopoziomowa „JAGÓDKI” wraz z drużynową Beatą oraz przybocznymi Romką, Aurelią i Jolą w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Jarocinie przygotowały ognisko z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka.

  czytaj dalej
 • Wycieczka do fabryki bombek

  Dnia 20 października 2010 r. uczniowie klas I – III, IV – VI, A1, A4 z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie odwiedzili Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTOS” w Koźminie, które popularnie zwane jest fabryką ozdób choinkowych. Już od wejścia przywitały nas piękne bombki w przeróżnych kształtach i kolorach.

  czytaj dalej
 • Odpowiedzialny uczeń

  Odpowiedzialny uczeń, pod takim hasłem odbyło się spotkanie aspiranta Aleksandra Szczepańskiego z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

  czytaj dalej
 • Sprzątanie świata

  17 września uczniowie klas gimnazjalnych włączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata-Polska 2010”, pod hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy od-pady”.

  czytaj dalej
 • Sprawozdanie z Rajdu turystycznego

  W dniach 18-19 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie wzięli udział w 49 Ogólnopolskim Rajdzie Mickiewiczowskim do Żerkowa i Śmiełowa.

  czytaj dalej
 • Czeszewo 2010

  Dnia 13 września 2010 roku 30 - osobowa grupa uczniów klas gimnazjalnych uczest-niczyła w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie.

  czytaj dalej
 • Biskupin 2010

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjal-nych „Tacy Sami” w Jarocinie, 20 września 2010r., uczniowie klas gimnazjalnych „L” uczestniczyli w XVI Festynie Archeologicznym w Biskupinie.

  czytaj dalej
 • Wyprawka szkolna – program grantowy Banku Dziecięcych Usmiechów BZ WBK

  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczający do polskich szkół nie posiadają i nigdy nie posiadali podręczników. Z uwagi na specyfikę upośledzeń tego typu żaden autor do tej pory nie pokusił się o opracowanie podręczników, mogących służyć tym uczniom. W związku z tym nauczyciele uczący tę grupę uczniów posługują się wszelkimi dostępnymi materiałami (dla przedszkoli i szkół podstawowych), które kserują, kopiują.

  czytaj dalej