Aktualności

 • Odpowiedzialny uczeń

  Odpowiedzialny uczeń, pod takim hasłem odbyło się spotkanie aspiranta Aleksandra Szczepańskiego z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

  czytaj dalej
 • Sprzątanie świata

  17 września uczniowie klas gimnazjalnych włączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata-Polska 2010”, pod hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy od-pady”.

  czytaj dalej
 • Sprawozdanie z Rajdu turystycznego

  W dniach 18-19 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie wzięli udział w 49 Ogólnopolskim Rajdzie Mickiewiczowskim do Żerkowa i Śmiełowa.

  czytaj dalej
 • Czeszewo 2010

  Dnia 13 września 2010 roku 30 - osobowa grupa uczniów klas gimnazjalnych uczest-niczyła w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie.

  czytaj dalej
 • Biskupin 2010

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjal-nych „Tacy Sami” w Jarocinie, 20 września 2010r., uczniowie klas gimnazjalnych „L” uczestniczyli w XVI Festynie Archeologicznym w Biskupinie.

  czytaj dalej
 • Wyprawka szkolna – program grantowy Banku Dziecięcych Usmiechów BZ WBK

  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczający do polskich szkół nie posiadają i nigdy nie posiadali podręczników. Z uwagi na specyfikę upośledzeń tego typu żaden autor do tej pory nie pokusił się o opracowanie podręczników, mogących służyć tym uczniom. W związku z tym nauczyciele uczący tę grupę uczniów posługują się wszelkimi dostępnymi materiałami (dla przedszkoli i szkół podstawowych), które kserują, kopiują.

  czytaj dalej
 • Zlot harcerski Pleszew 2010

  W dniach od 24 do 26 maja 2010 r. sześcioosobowa drużyna "Jagódek" uczestniczyła w XXXII Zlocie Drużyn Harcerskich „NS" byłego Rejonu Kaliskiego. W tym roku spotkanie odbyło się w Pleszewie.

  czytaj dalej
 • X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

  Rok 2010 oficjalnie został nazwany „Rokiem Chopinowskim”. Organizując kolejny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, postanowiliśmy uczcić pamięć wielkiego pianisty. Spotkanie pod hasłem: „Muzyka płynąca z wierszy” odbyło się 5 maja br. Za sprawą poezji przenieśliśmy się w świat kompozytora.

  czytaj dalej
 • Wizyta przedszkolaków

  Dnia 23 marca 2010 roku uczniowie klas I – III, IV – VI, PP2 i PP3 Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie mieli okazję wykazać się swymi umiejętnościami scenicznymi.

  czytaj dalej