Poznajemy kraje Europy

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat projektu: „Poznajemy kraje Europy”.
Termin realizacji: listopad, grudzień, luty, kwiecień.
Termin prezentacji: XXX-lecie szkoły, czerwiec.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: M. Przymusińska, J. Kalinowska, N. Sikorska, K. Przybyłka, K. Wasik

W projekcie wzięło udział sześcioro uczniów klas III gimnazjum. Zakładał on przedstawienie czterech państw Europy: Polski, Francji, Włoch, Holandii w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie poznali hymny narodowe tychże państw, obowiązujący język, walutę. Próbowali charakterystycznych przysmaków, a także sami przyrządzali pizzę – typowe danie dla Włoch.

Celem projektu było przede wszystkim:

  • wzbogacenie oraz dostarczenie podstawowych wiadomości o krajach Europy,
  • wzbogacenie zainteresowań krajami Europy,
  • poznanie i utrwalenie podstawowych symboli wybranych państw,
  • motywowanie do samodzielnej pracy, do zaangażowania,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno i uroki wybranych krajów Europy,
  • poznanie słynnych i charakterystycznych zabytków, budowli oraz potraw w trakcie multimedialnej podróż po wybranych krajach Europy,
  • obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec,
  • wykorzystanie zmysłów: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku podczas wykonywanych zadań,
  • rozwijanie zainteresowań.

Spotkania dostarczyły uczniom okazji do „zwiedzania” wybranych państw Europy poprzez pokazy multimedialne. Rozwijały ciekawość poznawania świata. Uczniowie doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Mieli możliwość zapoznania się z brzmieniem innych języków. Grupa zgodnie wykonywała wszelkie prace związane z projektem, dobrze się przy tym bawiąc.