Jarocin - Ikona polskiego rocka

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Rok szkolny 2013/2014.
Temat projektu: JAROCIN - IKONA POLSKIEGO ROCKA
Termin realizacji: październik 2013 – kwiecień 2014 r.
Termin prezentacji: kwiecień 2014 r.
Miejsce prezentacji: Muzeum Regionalne w Jarocinie.

W projekcie biorą udział uczniowie klas III Gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.

Cele ogólne: Uczeń zapozna się z genezą i historią festiwalu w Jarocinie, oraz miejscami związanymi z festiwalem.

Cele szczegółowe: Uczeń poznaję historię festiwalu

 • lata 70-te,
 • lata 80-te,
 • rok1995(reaktywacja),
 • festiwale współczesne.

Uczeń zwiedza miejsca związane z festiwalem – wycieczki

 • kino „Echo”,
 • amfiteatr,
 • stadion,
 • Spichlerz Polskiego Rocka.

Uczeń zapoznaje się z symbolami festiwalu

 • logo festiwalu,
 • glany,
 • radio Nieprzemakalni.

Uczeń prowadzi wywiady z ludźmi związanymi z festiwalem

 • Andrzejem Musiałkiem
 • Bogusławem Harendarczykiem
 • Markiem Piekarczykiem
 • Bożeną Sitel

Uczeń bierze udział w warsztatach plastycznych

 • wykonuje album,
 • tworzy formę przestrzenną.

Uczeń prezentuje efekty swojej pracy

 • wystawa Muzeum Regionalne w Jarocinie,
 • prezentacja projektu.

Uczeń uczy się

 • współpracować w grupie,
 • dokładności działań,
 • odpowiedzialności za podjęte zobowiązania,
 • planowanego działania,
 • zasad przeprowadzenia wywiadu.

Metody pracy:

 • pogadanka
 • dyskusja burza mózgów
 • praca plastyczna
 • wycieczka
 • praca z obrazami/ fotografiami
 • praca z komputerem
 • wystawy prac uczniów

Formy pracy:

 • indywidualne,
 • praca w grupie,
 • zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: Zdjęcia, foldery filmy dokumentalne, plakaty, plakietki, filmy edukacyjne, prasa lokalna, komputer, skaner, aparat fotograficzny, internet, przybory plastyczne, tablica multimedialna.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie II klasy Gimnazjum im. UNICEF w Jarocinie realizowali obowiązkowy projekt edukacyjny: JAROCIN - IKONA POLSKIEGO ROCKA. Celem projektu było poznanie historii i przebiegu festiwali w Jarocinie. Uczniowie zwiedzali miejsca związane z festiwalem: amfiteatr, JOK, stację PKP, Muzeum Regionalne w Jarocinie. Wykonali album i gazetkę tematyczną. Brali udział w warsztatach plastycznych – „Papierowa Wiklina”, podczas których powstał glan i gitara oraz znaczki festiwalowe. Młodzież przeprowadzała wywiady z ludźmi bezpośrednio związanymi z festiwalami: p. Bogusławem Harendarczykiem, Andrzejem Musiałkiem, Markiem Piekarczykiem, p. Beatą Godniak. W czasie trwania projektu od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. gimnazjaliści zdobili wiele nowych umiejętności. Publiczna prezentacja projektu odbyła się 02.03.2014 r. w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Połączona była z otwarciem wystawy przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Honorowym Gościem był p. Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA.