Cudze chwalicie, swego nie znacie

Cudze chwalicie, swego nie znacie

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to tytuł obowiązkowego projektu edukacyjnego, realizowanego od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. przez uczniów kl. II Gimnazjum im. UNICEF w Jarocinie. W ramach realizacji projektu gimnazjaliści zwiedzili najbliższą okolicę. Informacje o najatrakcyjniejszych miejscach przedstawili w formie prezentacji multimedialnej, informatora turystycznego, prac plastycznych, zdjęć i tablic informacyjnych. Pod kontem walorów turystyczno-krajobrazowych zaprezentowali miejscowości, z których pochodzą, zachęcając tym samym do aktywnego wypoczynku. Wykazali się też znajomością budowy i wyposażenia roweru, jako pojazdu ułatwiającego poznawanie najbliższego regionu. Utrwalili zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych oraz obowiązujące na terenach chronionych przepisy.

Publiczna prezentacja efektów pracy gimnazjalistów odbyła się 16 kwietnia 2013 roku w obecności zaproszonych gości, którzy pomogli uczniom sprawnie zrealizować wszystkie zadania projektowe. Wśród instytucji i osób prywatnych znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Nadleśnictwo Jarocin, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Mickiewiczowskie Centrum Turystyki w Żerkowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Żerkowie, pan Tomasz Klauza, pani Maria Trzcielińska, ks. Janusz Pytlik, ks. Jarosław Gzik, historycy i regionaliści Ziemi Jarocińskiej - panie Janina Grala, Daniela Krawczyńska, Mirosława Andrzejczak i pan Romuald Gruchalski. Wszystkim życzliwym osobom składamy serdeczne podziękowania.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie kl. II