Szkoła z prawami dziecka II

Ogólnopolska kampania edukacyjnego UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” II edycja

26 maja 2011r. w ramach II edycji programu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” zorganizowano apel połączony z zajęciami dydaktycznymi dla uczniów. Ich celem było przypomnienie założeń Konwencji o prawach dziecka. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o konspekty lekcji nadesłane przez UNICEF i prezentację multimedialną. W spotkaniu uczestniczył asystent sędziego z Sądu Rejonowego w Jarocinie p. Jakub Łuczak, który omówił ważne zagadnienia związane z nieporadnością rodzicielską i jej konsekwencjami oraz odpowiedzialnością karną nieletnich.

Zagadnienia te były też głównym celem wycieczki zorganizowanej dla uczniów do Sądu Rejonowego w Jarocinie i tematem spotkania z Prezesem Sądu p. Maciejem Gruchalskim (19 maja 2011r).

Podobne zajęcia zorganizowano dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” w Jarocinie. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili przedszkolaków 2 czerwca. Z dziećmi prowadzono pogadankę na temat znanych im praw dziecka. W utrwalaniu praw pomagały przygotowane przez nauczycieli pomoce: puzzle, układanki, zagadki, kolorowanki. Dzieciom przypomniano, że prawa te dotyczą wszystkich dzieci bez względu na kolor skóry. Nauczyciele ZSS opowiedzieli przedszkolakom o Patrycu w Rwandzie, który rozpoczął naukę dzięki pomocy uczniów i nauczycieli ZSS („Adopcja Serca”). Podczas spotkania wykorzystano również film przygotowany na konkurs filmowy UNICEF, który przedstawiał prawa dzieci niepełnosprawnych. Po filmie uczniowie mogli zwiedzić szkołę, poznać w jaki sposób jest przygotowana dla dzieci niemogących poruszać się samodzielnie i poznać głównego bohatera filmu – Krystiana. Wszystkie dzieci otrzymały książeczkę UNICEF pt. „Moje prawa” oraz kalendarzyki.

1 czerwca Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie obchodził Dzień Patrona Szkoły i Dzień Dziecka. Towarzyszyły mu gry i konkursy wiedzowe na temat UNICEF oraz zabawy ruchowe.

14 czerwca na pogadankę z gimnazjalistami ZSS w Jarocinie zaproszono Członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych pana Jana Szczerbania, który przybliżył uczniom zadania placówek na terenie Powiatu Jarocińskiego służących pomocą dzieciom i ich rodzinom.