Szkoła z prawami dziecka I

Ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”
I edycja

20 listopada 2009 roku przypadła 20 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji UNICEF stworzył program „Szkoła z prawami dziecka”. Do udziału w nim zaprosił szkoły z całej Polski.

Udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w tym programie był oczywisty i nie wynikał tylko z zadań szkoły, która przyjęła imię UNICEF. Rozpowszechnianie praw dziecka jest bardzo ważne i już od najmłodszych lat należy zaznajamiać z nimi uczniów.

Odpowiedzialnymi nauczycielami za koordynowanie w szkole powyższym programem „Szkoła z prawami dziecka” były:
Ewa Gocka
Agata Klimaszewska
Beata Wieczorek

W ramach I edycji programu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” wychowawcy klas i oddziałów sami lub z innymi nauczycielami przeprowadzili wśród swoich wychowanków lekcje dotyczące praw dziecka. Łącznie w 22 oddziałach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przeprowadzono 25 godzin zajęć o tej tematyce. Ponadto poszczególne klasy i oddziały przygotowały prace plastyczne, rymowanki, teatrzyki, piosenki, plakaty i krzyżówki o tematyce związanej z omawianym na lekcji, wybranym przez nauczyciela prawem lub prawami.

Przygotowane prace uczniowie prezentowali 20 listopada podczas apelu z okazji Dnia Praw Dziecka. Przy tej okazji wszyscy utrwalali prawa przysługujące dzieciom, wspólnie próbowali zdefiniować termin „Konwencja o Prawach Dziecka”. Dzieci nagrodzone zostały za udział w programie słodyczami, otrzymały też pączki i drożdżówki.

Przez kolejne dni, o tym uroczystym dniu przypominały umieszczone na korytarzach I i II piętra PARASOLE OCHRONNE PRAW DZIECKA, pod którymi uczniowie poszczególnych klas zawiesili niebieskie balony z zapisanymi prawami dziecka.