Baw się i bądź bezpieczny

Ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!”

Od 9 lutego 2009 r. do 10 czerwca 2009 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!”, objętej patronatem przez Ministerstwo Zdrowia. Partnerem projektu była Światowa Organizacja Zdrowia. Celem kampanii było przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

 • jak dbać o własne bezpieczeństwo,
 • jak unikać sytuacji ryzykownych,
 • jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku.

W ramach projektu „Baw się i bądź bezpieczny!” przewidziane były następujące działania:

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w oparciu o dostarczone przez UNICEF materiały dydaktyczne.
 • Udział uczniów w konkursie na zaprojektowanie symbolu ogólnopolskiej kampanii „Baw się i bądź bezpieczny!”.
 • Zaangażowanie władz lokalnych w zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

Zajęciami na temat bezpieczeństwa zostało objętych 167 uczniów naszej szkoły i 60 dzieci w wieku przedszkolnym z jarocińskich przedszkoli. Łącznie przeprowadzono 22 godziny lekcyjne o bezpieczeństwie oraz zajęcia dodatkowe w postaci spotkań z przedstawicielami różnych instytucji przekazujących wiedzę na temat bezpieczeństwa. Uczniowie klasy III gimnazjum zredagowali i wysłali list do władz lokalnych, w którym zwrócili się z prośbą o zapewnienie większego bezpieczeństwa w ich najbliższej okolicy, pobliżu szkoły, poprzez:

 1. Kolorowe pasy na przejściu dla pieszych.
 2. Napis na jezdni „SZKOŁA”.
 3. Pulsujące światło przy przejściu.
 4. Widoczny kolorowy znak informujący o przejściu dla pieszych.

Działania zrealizowane przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w ramach projektu UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!”:

 • Spotkanie z ratownikiem medycznym, instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej p. Adamem Kaźmierskim.
 • Spotkanie z ratownikiem WOPR p. Jakubem Dalke.
 • Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Emir – pogadanka na temat tego, jak unikać sytuacji ryzykownych w kontakcie ze zwierzętami, jak dbać o własne bezpieczeństwo bawiąc się ze zwierzętami.
 • Wspólne oglądanie filmów i analizowanie przedstawionych na nim wydarzeń – „Bezpieczeństwo dziecka” (film realizowany w ramach programu Komendy Stołecznej Policji „Bezpieczne miasto” i podprogramu „Bezpieczna szkoła”.
 • Wspólne oglądanie filmów z serii „Pierwsza pomoc i dobra apteczka” (Bezpieczna ulica, Bezpieczna szkoła, Bezpieczny dom).
 • Wycieczka do Straży Pożarnej w Jarocinie – zorganizowanie pogadanki.
 • Wizyta w przedszkolu „Bajeczka”, „Jarzębinka” w Jarocinie - realizowanie projektu J. Owsiaka „Ratujemy i uczymy ratować” – przeszkolenie 60 dzieci z przedszkoli na terenie Jarocina.
 • Udział klas I-III ZSS w Jarocinie w II Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna droga do szkoły” w Kaliszu – zdobycie I miejsca
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnych Warsztatów Plastycznych pod hasłem „Bezpiecznie z UNICEF”.
 • Pogadanka w Sądzie Rejonowym w Jarocinie – „Nieodpowiedzialne żarty i ich konsekwencje”.
 • Przeprowadzenie zajęć z uczniami w ramach programu „Autochodzik”. „Uczeń w ruchu drogowym”.
 • Spotkanie z dzielnicowym i przedstawicielem Straży Miejskiej w Jarocinie, pogadanka wg propozycji wychowawców klas, „Mapa niebezpiecznych miejsc w Jarocinie”; wspólne zastanowienie się nad oznaczeniem miejsca wokół szkoły i nie tylko.
 • Zaprojektowanie i wykonanie symbolu na konkurs „Baw się i bądź bezpieczny”.
 • Zorganizowanie „Dni Bezpiecznego Internetu” w szkole.
 • Zorganizowanie „Biegu patrolowego” w szkole pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny”.
 • Konkurs plastyczny– przygotowanie ilustracji do wierszy: „Straż Pożarna”, „Górka”.
 • Realizacja programu „Dam sobie radę” oprac. przez E. Chlebowską.
 • Współpraca z Gazetą Jarocińską i JAPI.
 • Przeprowadzenie lekcji w oparciu o materiały dydaktyczne zgromadzone przez koordynato dla celów programu, w tym materiały UNICEF.
 • Zredagowanie listu do władz.